คำยืนยัน คนคุณภาพ ทำงานเพื่อสังคม

ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค

 

ส่วนหนึ่งของคำยืนยัน คนคุณภาพ ทำงานเพื่อสังคม     แนะนำชเนษฎ์

·        น่าชมเชยและน่าภาคภูมิใจ …เป็นความภูมิใจสมที่เป็นนักเรียนหัวกะทิของมหาวิทยาลัย
-ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าว ณ การประชุมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และแกนนำนักศึกษาแพทย์ กรณีร้องเรียนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550

·        งานสโมสรนักศึกษามิใช่เป็นเพียงงานบริการที่ทำตามจารีตประเพณีให้พ้นๆ ไป แต่เป็นการสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมมหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตยและเป็นธรรมาธิปไตย บุคคลที่ขันอาสามาทำหน้าที่นี้ ต้องมีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม นายชเนษฎ์ ศรีสุโข มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมา ผมมั่นใจว่า สังคมมหาวิทยาลัยรังสิตของเราจะพัฒนาไปอย่างมีนัยสำคัญหากให้โอกาสกับเขาและทีมงานในการเลือกตั้งครั้งนี้

-ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, นักวิชาการ, และนายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

·        ความบ้าของกล้า ยังมีความจำเป็นต่อสังคมมาก
-นายสิทธิพร เรืองดิษฐ์ เครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

·         ดีใจที่หมอกล้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย  ด้วยการก้าวไปหาและสร้างจิตสำนึกในตนเอง เราจะต่อสู้กับความไม่รู้ของคนได้อย่างไร ?
-อ.ภานุพงษ์ คงจันทร์ นักเขียน และอาจารย์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

·        ด้วยความยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ที่แน่วแน่ ทำให้ กล้า มิได้แค่มองเห็นปัญหาส่วนรวมเป็นปัญหาของตนเอง แต่ยัง กล้า ที่จะหาทางออกให้ทุกปัญหาโดยไม่หวั่นต่ออิทธิพลหรือความอยุติธรรมใดๆ

-นางสาวศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ  นักเรียนทุนระดับประเทศ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

·        ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะไรนี่ ผมต้อง ขอบคุณ ชเนษฎ์ ศรีสุโข ที่กรุณา… ทำให้ผมฉุกคิดว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่สนใจบ้านเมือง …ครับ พี่น้อง

-อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

·        ยังรับเกียรติจาก นักศึกษาแพทย์อย่าง กล้า ชเนษฎ์ ศรีสุโขที่สละเวลารักษาคนไข้อันเหนื่อยเหน็ดที่ โรงพยาบาลราชวิถี มาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของคนวงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิตคนให้อีก
-คอลัมน์เสียงเยาวชน INN NEWS เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s