ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค(2)

ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค(2)

โปรดเลือก เบอร์ 1

นโยบายพรรค กับ การจัดตั้งสภานักศึกษา

สภาฯ(จากสมาชิกผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ)มีอำนาจเรียกร้อง ต่อรองสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น

จากประสบการณ์การทำงานของแกนนำพรรค
มีส่วนในการผลักดัน ต่อสู้ ร้องเรียน เพื่อการพัฒนาคณะนิติศาสตร์
, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และในหลายคณะ ปี
25492551มาแล้ว ได้ผลงานประจักษ์ชัด ทั้งเรื่องหลักสูตร, บุคลากร, อุปกรณ์, ห้องสโมสร, สถานที่ ฯลฯ

ดำเนินงานด้านงบประมาณ โปร่งใส และเป็นธรรม

งบประมาณปีละ 5-6ล้านบาท ตรวจสอบได้ ผู้แทนทุกคณะ(สภาฯ)มาร่วมกันตัดงบ อย่างเท่าเทียม

เสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ ในหมู่นักศึกษา

ทำงานเป็นทีม เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ลดการทะเลาะเบาะแว้ง

เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ทั้งการทำกิจกรรม และการสร้างสรรค์สังคม ร่วมมือกันทุกคณะ/วิทยาลัย

พัฒนาการเมืองภาคนักศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง

สภาฯมีอำนาจเต็มที่ ทั้งนิติบัญญัติและการตรวจสอบ สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง

 

พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 09:00-16:00 ที่ทำการคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของตนเอง

 

มารวมพลังนักศึกษากันเถอะ

พวกเราพร้อมใน

v ประสบการณ์การทำงาน ทีมงานทุกคนในพรรค ผ่านการทำงานใหญ่เพื่อสังคมมาแล้วทั้งสิ้น

o   แกนนำการต่อสู้ ร้องเรียนเพื่อการพัฒนาคณะนิติศาสตร์, มีการประท้วงขับไล่ผู้บริหารหลุดพ้นอำนาจ

o   แกนนำการต่อสู้ ร้องเรียนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

o   แกนนำการต่อสู้ ร้องเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรอื่นๆ เช่น คณะแพทย์แผนฯ, ชมรมมุสลิม

o   ผลงานการพัฒนาพื้นที่ห่างไกล, การปลูกป่าในที่ธุรกันดาร, การสร้างอาคารเรียนในชนบท

v มีวุฒิภาวะ

o   วุฒิภาวะทางอารมณ์ พร้อมด้วยสติปัญญา ใช้สันติวิธี ไม่ก้าวร้าว ไม่ไร้เหตุผล

v ทำงานเป็นทีม

o   ไม่มีโชว์อ็อฟเดี่ยว การทำงานเป็นทีมส่งผลดีต่อการผลักดันทุกคนมารวมพลังกัน

o   มุ่งสร้างสภานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะ/วิทยาลัย เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกคณะ/วิทยาลัย

v โปร่งใส ตรวจสอบได้

o   งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ จากเงินงบรายปีกว่า 5-6 ล้านบาท ต้องตรวจสอบได้

o   การจัดสรรงบประมาณให้ชมรมต่างๆ เป็นไปอย่างยุติธรรม ด้วยการทำงานของสภานักศึกษา

o   สโมสรนักศึกษา จะนำงบใดใดไปใช้ จะต้องผ่านสภานักศึกษาพิจารณา มิให้ใช้ในทางมิชอบ

v เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อนักศึกษาอย่างแท้จริง

o   ไม่มีประโยชน์แอบแฝงกับคณาจารย์, คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้บริหารคนใด

o   ผู้บริหารมีสิ่งใดไม่ถูกต้องเหมาะสม นักศึกษา กล้าท้วงติง เพื่อการสร้างสรรค์

o   สภานักศึกษาคอยตรวจสอบ/ถ่วงดุลอำนาจสโมสรนักศึกษา มิให้มีการทุจริต ประพฤติมิชอบ

o   สภานักศึกษาคอยเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์นักศึกษา เมื่อมีนักศึกษาปัญหา สภาช่วยเหลือ

v มีคุณธรรม

o   ไม่คดโกง โกงกิน ไม่มุ่งสร้างศัตรู ไม่ทำร้ายทำลายอย่างไร้สติ

ไม่มีมือถือสาก ปากถือศีล พูดจริง ทำจริง ให้จริง
 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s